Esther Lamers

Dat je het niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is Standvast Wonen is een maatschappelijke organisatie, actief in Nijmegen, Beuningen en Druten. Ons belangrijkste doel is zorgen voor voldoende passende en betaalbare woningen, vooral voor mensen met een lager inkomen en voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Standvast Wonen heeft circa 100 medewerkers. Zelf ben ik er ruim 10 jaar werkzaam. Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting Oeverwal Beuningen, bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties en penningmeester van de Rotaryclub Nijmegen- Stad en Land.