Kasper Bakker

Het doel van het leven is ondergeschikt aan de weg er naar toe

HAN Sport en Bewegen richt zich op de thema’s sport bewegen en gezondheid. Kenmerkend voor werkwijze van het instituut is de vermenging en wederzijdse versterking van onderwijs, onderzoek en (maatschappelijke) dienstverlening. We hebben 3 bacheloropleidingen, 1 professionele master en het expertisecentrum ‘Seneca’ van waaruit de samenwerking met het werkveld (onderzoek en dienstverlening) wordt vormgegeven. We werken nauw samen met regionale en nationale partijen die zich bezig houden met sport, bewegen en gezondheid.

Van huis uit psycholoog en gezondheidswetenschapper heb ik me de laatste 12 jaar in de rol van hoofddocent en programmamanager bezig gehouden met uiteenlopende projecten. De laatste jaren ben ik leidinggevende van het kennisteam ‘Health & Performance@work’ geweest en ¬†opleidingsco√∂rdinator van de toegepaste Master Sport- en Beweeginnovatie. Sinds eind 2014 ben ik verantwoordelijk voor de opzet van een landelijk programma gericht op de stimulering van sociale innovatie binnen de breedtesport.

Nevenfuncties:
– Bestuursvoorzitter Nederlands Kenniscentrum Vitaliteitsmanagement
– Bestuurslid Stichting Topsport Gelderland
– Lid businessclub LXG Nijmegen
– Voorzitter ledenraad Turnvereniging De Hazenkamp