Nieuwe voorzitter en penningmeester

Tijdens het clubweekend in september 2018 is Vincent van Waterschoot benoemd tot nieuwe voorzitter van de SHRC. Hij volgt daarmee Sheila  Evers op, die deze functie drie jaar (overeengekomen zittingsduur van een voorzitter) op uitstekende wijze vervulde. De functie van penningmeester wordt ingevuld door Esther Lamers, die deze vacante functie overneemt van de doorgeschoven Vincent van Waterschoot. We wensen Vincent en Esther veel succes!

Het bestuur bestaat vanaf nu uit: Vincent van Waterschoot (voorzitter),  Esther Lamers (penningmeester), Frank Engelbart (secretaris).