Esther Lamers

Dat je het niet ziet, wil niet zeggen dat het er niet is

Woonwaarts is een maatschappelijke organisatie, actief in Nijmegen, Beuningen en Druten. Ons belangrijkste doel is zorgen voor voldoende passende en betaalbare woningen, vooral voor mensen met een lager inkomen en voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet vanzelfsprekend is. Woonwaarts heeft circa 110 medewerkers en is in 2019 ontstaan uit de fusie van de woningcorporaties Standvast Wonen en De Gemeenschap. Zelf ben ik er ruim 10 jaar werkzaam.

Tevens ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting Oeverwal Beuningen, bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties en penningmeester van de Rotaryclub Nijmegen- Stad en Land.