Eugène Janssen

Stel niet uit tot morgen

Oosterpoort is een woningcorporatie met 5.000 woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen.

Wonen is volgens ons de basis van waaruit je je leven op kunt pakken. Betrokken medewerkers van Oosterpoort willen daarom aangenaam en betaalbaar wonen in een prettige woonomgeving realiseren voor huidige en toekomstige huurders in de regio, die dat niet zelfstandig kunnen doen vanwege inkomen (onder de € 35.000) of zelfredzaamheid. Bij klanten die minder zelfredzaam zijn, ligt die grens op zo’n € 40.000. We spannen ons in om onze minder zelfredzame klanten te herkennen en richten onze dienstverlening daarop in.

Oosterpoort werkt veel samen met partijen. Natuurlijk met onze huurdersorganisatie Woonbelang. Met gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties om voor diverse klantgroepen te komen tot een aanbod van geschikte woningen met een toegesneden voorzieningenniveau. Met 6 marktpartijen werken we in een nieuwe vorm van (keten)samenwerking aan het onderhouden van onze woningen met een hogere klanttevredenheid tegen 20% lagere kosten dan in 2012.