Eugène Janssen

Stel niet uit tot morgen

Oosterpoort is een woningcorporatie met 5000 woningen in de gemeenten Berg en Dal en Heumen.

Wonen is voor ons de basis van waaruit je je leven op kunt pakken. Oosterpoort is van oudsher een sociale verhuurder die zorgt voor goed en betaalbaar wonen. We zetten ons graag in voor wie dat nodig heeft en daar niet zelfstandig in kan voorzien, want we vinden dat iedereen recht heeft op een prettig thuis. Een fijn thuis! Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt: wees welkom bij Oosterpoort.

Oosterpoort werkt veel samen. Natuurlijk met onze huurdersorganisatie Woonbelang. En evenzeer met beide gemeenten en diverse zorg- en welzijnsorganisaties. Met de Klokgroep en de Variabele werken we in een vergaande vorm van ketensamenwerking, op een succesvolle manier aan het onderhoud en verduurzamen van ons bezit. Daarom geldt voor ons: ”een fijn thuis maken we samen”.