Frank Engelbart

Life is ours, we live it our way

Rijnconsult helpt organisaties succesvol veranderen. Met een gedreven club adviseurs werken wij continu aan het verbeteren van mensen en processen. Pragmatisch en mensgericht met maatschappelijke relevantie als richtpunt. Het doel, onze klanten en hun diensten voor de korte én de lange termijn duurzaam versterken, door ze slimmer te Laten (samen)werken. Belangrijkste adviesproducten van Rijnconsult zijn vraagstukken rond Lean, Leiderschap en netwerkorganiseren. Klanten zijn vooral actief in gemeenten, zorg, agrifood en real estate.

Mijn adviesopdrachten hebben veelal te maken met samenwerking (in de sector, in de keten en in het regionale cluster) en strategie. Dat doe ik in de markt van de agribusiness, voedingmiddelenindustrie en supermarkten (agrifood) alsmede bij woningcorporaties , vastgoedonderhoudsbedrijven en bouwers (real estate).

Een deel van mijn tijd ben ik ook directeur van Logistics Valley Rivierenland, een triple-helix regionaal samenwerkingsverband van logistieke ondernemingen, overheden en onderwijs om samen het logistieke ecosysteem in de regio Rivierenland te versterken.

Nevenfuncties:
-Initiator en trainer/coach Beuningse Boys Voetbal+
-Vice-voorzitter Stichting WiFinn, ouderinitiatief voor beschermd wonen