Jan Schipper

Integraal, dat wérkt!

Korporaad is een kleine maatschap bestaande uit een bedrijfsarts en twee verzekeringsartsen. De maatschap werkt structureel samen met arbeidsdeskundigen met ruime ervaring op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. Voor specifieke problematiek wordt een beroep gedaan op een netwerk van medisch specialisten, psychologen en andere op het terrein van arbeid, gezondheid en welzijn werkzame professionals.

Korporaad is actief in de professionele dienstverlening, automatisering, industrie, overheid, onderwijs en zorginstellingen.